ENCÜMEN

R. Galip VİDİNLİOĞLU
Başkan

Cihangir ÇELİKOĞLU
Meclis Üyesi

Metehan HAMZAOĞLU
Meclis Üyesi

Ferdi KARGILI
Meclis Üyesi

Çetinay BAŞBİLEN
Yazı İşleri Müdürü

Şevket BAHÇACIOĞLU
Mali Hizmetleri Müdürü

Fadime AYDAR TOPÇUOĞLU
Hukuk İşleri Müdürü