ENCÜMEN

R. Galip VİDİNLİOĞLU
Başkan

Mehmet MELEKOĞLU
Meclis Üyesi

Mustafa ÖZSOY
Meclis Üyesi

Alp Ercan KARAKAŞ
Meclis Üyesi

Çetinay BAŞBİLEN
Yazı İşleri Müdürü

Tolgahan HORUZOĞLU
Mali Hizmetleri Müdürü

Fadime AYDAR TOPÇUOĞLU
Hukuk İşleri Müdürü