İhaleler

İhale İlanı

Yayınlandı 09 Mar 2018
İ                       L                      A                     N KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   KASTAMONU BELEDİYESİ KUZEYKENT MAHALLESİ 1314 ADA 1 PARSELİN (TİCARET-KONUT ALANI E=3 5.810,00 m²) SATIŞI YAPILACAKTIR.   İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI MADDE 1:     Mül
Daha Fazla →

İhale İlanı

Yayınlandı 09 Mar 2018
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Saraçlar Mahallesi 2800 ada 1 nolu parselin; Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 117 nolu kararı ile, Belediye Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 587 sayılı kararı gereğince, (KONUT ALANI E=1.2)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık
Daha Fazla →

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru

Yayınlandı 26 Şub 2018
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, İdare’nin %100 hissesine sahip olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait aşağıdaki tabloda yer alan Fabrikalar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde ”Satış” yöntemi ile ayrı a
Daha Fazla →

İhale İlanı

Yayınlandı 26 Şub 2018
Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların; Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 4 sayılı kararı gereği, Belediye Encümeninin 29.01.2018 tarih 53 sayılı kararı ile, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 408 nolu parsel ile M.Akif Mahallesi 2805 ada 1 nolu parsellerin (Özel Eğitim Alanı E=2.40) satışı
Daha Fazla →

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 27 Oca 2018
Belediye Meclisi, 01.02.2018 Perşembe günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şubat ayı meclis toplantısını yapacaktır. G Ü N D E M : 1- Açılış ve yoklama, 2- Kadro iptal-ihdas cetvellerinin görüşülmesi. 3- Destek Hizmet
Daha Fazla →

Ölçü ve Tartı Aletlerinin 2018 Yılı Periyodik Muayene Müracaatları Hakkında Önemli Duyuru

Yayınlandı 16 Oca 2018
– Akaryakıt ve LPG sayaçları ile iki ton ve üzeri tartı aletleri için Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi, – Açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan mekanik ve elektronik tartı aletlerinin muayeneleri için belediyemiz ölçü ayar memurluğuna müracaat edilmesi, 
Daha Fazla →

Atık Taşıma ve İzin Belgesi Hakkında

Yayınlandı 07 Ara 2017
Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyacak araçların ilgili Yönetmelik gereği “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” alması gerekmektedir. Kamyonların “Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” alabilmeleri iç
Daha Fazla →

Salı Pazarı Yer Tahsis Duyurusu

Yayınlandı 29 Kas 2017
Salı pazarında boş olan tezgah yerleri için, Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 13 ve 14. maddelerine göre kura yöntemi ile yer tahsisi yapılacak olup, ekte sunulan kuraya girmeye hak kazanan esnafların isim listeleri ekte sunulmuştur. Ek1 Ek2
Daha Fazla →

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 28 Kas 2017
Belediye Meclisi, 01.12.2017 Cuma günü saat 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Aralık ayı meclis toplantısını yapacaktır. GÜNDEM : 1- Açılış ve yoklama. 2-İmar Konularının görüşülmesi. 3-Dilek ve temennile
Daha Fazla →