İhaleler

Emlak ve Çevre Temizlik Vergi Duyurusu

Yayınlandı 17 May 2018
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında, 2018 yılı Emlak Vergileri ve Çevre Temizlik Vergilerinin 1′ nci Taksit ödemeleri 31 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Mükelleflerimiz ödemelerini Belediyemiz veznelerinden, www.kastamonu.bel.
Daha Fazla →

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 30 Nis 2018
Belediye Meclisi, 02.05.2018 Çarşamba günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Mayıs ayı meclis toplantısını yapacaktır. G Ü N D E M : 1- Açılış ve yoklama, 2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi
Daha Fazla →

İhale İlanı

Yayınlandı 04 Nis 2018
Mülkiyeti Belediyemize ait Cebrail Mahallesi Kuleli Sokakta bulunan Mazlumcuoğlu Konağı, Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83 sayılı kararı gereği Belediye Encümeninin 12.03.2018 tarih ve 117 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile kira
Daha Fazla →

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 30 Mar 2018
Belediye Meclisi, 02.04.2018 Pazartesi günü saat 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Nisan ayı meclis toplantısını yapacaktır. GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama. 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi Gere
Daha Fazla →

İhale İlanı

Yayınlandı 28 Mar 2018
Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların; Belediye Meclisinin 16.11.2011 tarih ve 84 sayılı kararı gereği, Belediye Encümeninin 12.03.2018 tarih ve 116 sayılı kararı ile Merkez M.Akif Ersoy Mahallesi 2515 ada 1 nolu parselin ve M.Akif Ersoy Mahallesi 2515 ada 2 nolu parselin (KONUT olarak satışı yap
Daha Fazla →

İhale İlanı

Yayınlandı 09 Mar 2018
İ                       L                      A                     N KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   KASTAMONU BELEDİYESİ KUZEYKENT MAHALLESİ 1314 ADA 1 PARSELİN (TİCARET-KONUT ALANI E=3 5.810,00 m²) SATIŞI YAPILACAKTIR.   İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI MADDE 1:     Mül
Daha Fazla →

İhale İlanı

Yayınlandı 09 Mar 2018
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Saraçlar Mahallesi 2800 ada 1 nolu parselin; Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 117 nolu kararı ile, Belediye Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 587 sayılı kararı gereğince, (KONUT ALANI E=1.2)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık
Daha Fazla →

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru

Yayınlandı 26 Şub 2018
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, İdare’nin %100 hissesine sahip olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait aşağıdaki tabloda yer alan Fabrikalar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde ”Satış” yöntemi ile ayrı a
Daha Fazla →

İhale İlanı

Yayınlandı 26 Şub 2018
Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların; Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 4 sayılı kararı gereği, Belediye Encümeninin 29.01.2018 tarih 53 sayılı kararı ile, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 408 nolu parsel ile M.Akif Mahallesi 2805 ada 1 nolu parsellerin (Özel Eğitim Alanı E=2.40) satışı
Daha Fazla →