ÇOCUK BAKIM EVİ

VİZYON:   Kreş ve Çocuk Bakımevi Şefliğimizin vizyonu, çocuk gelişimi ve eğitimine uygun personel, görev ve sorumluluklarıyla birlikte çocuklarımıza temizlik, sağlık, ve hijyen konusunda hassas, güvenli, huzurlu bir ortamda hizmet vermeyi görev adinmiş bir kurumdur.

MİSYON: Okulöncesi eğitimin temel ilke ve amaçlarına uygun olarak çocuklarımıza , vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsetmek, mili ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresi ile iletişim kurabilen, çağdaş, dürüst, hak ve sorumluluklarını bilen , hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak, çocukların bedensel ,zihinseli sosyal gelişimlerine desteklemek, yaratıcılıklarını geliştirebilmek, sevgi, saygı, yardımlaşma ve iş birliği içerisinde sorumluluk alma gibi davranışları kazanmaları sağlamaktır.

Çocuk bakımevimiz (36-60) aylık çocukları kapsayan üç sınıftan ve üç öğretmenden oluşmaktadır. 50 öğrenciye hizmet verilmektedir. MEB müfredatına uygun eğitim ve öğretim verilmektedir.

Belediye çocuk bakım evi olarak bizler;

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çocuklarımızın bütünlüğünü gözeterek; zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen eğitim vermeyi, Demokratik bir ortamda eğitim programımız ile çocuklarımızın kişilik özelliklerini, bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirmeyi, toplum kurallarını öğrenmeyi ve kullanabilmelerini sağlamayı, Liderlik duygusunu ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi, Meraklı aktif ve araştırmacı birer birey olmaları için yaratıcılık ve yeteneklerini desteklemeyi, Evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu bakım evimizde de yaşamaları ve her şeyden önemlisi mutlu olmalarını hedefliyoruz.

Kreşimizin eğitim- öğretim şekli tam gün olmakla birlikte sabah 8:00 akşam 18:00 arası eğitim vermektedir.

Kreşimize kayıt için başvuruda bulunacak öğrencinin anne ve babası kreşimize bizzat gelerek idare tarafından verilen dilekçeyi doldurur.

Kreşimizin kontenjan durumuna göre başlatılır veya dilekçe sıraya konularak   öğrencimiz uygun zamanda kreşe başlatılır.

Hedeflerimize ulaşmamız için bakım evimizde uygulanan eğitim öğretim programlarımız şunlardır:

 • Aktif öğrenme
 • Problem çözmede değişik araç ve gereçleri kullanabilme
 • Beyin fırtınası
 • Fen ve doğa çalışması
 • Verilen bir problem durumunu tanımlayabilme, çeşitli çözüm yolları önerme ve uygun olanı tercih ederek çözüm yollarını denemeyi destekleyici aktiviteler
 • Nesneleri eşleştirme, sınıflama, gruplama, sıralama
 • Dikkati artırma
 • Kendine güvenli ve bağımsız olarak hareket etmeyi öğrenebilecekleri aktiviteler
 • El-ayak-göz koordinasyonunu sağlamayı duygu ve düşüncelerini motor hareketler yoluyla ifade edebilmeyi destekleyici aktiviteler
 • Kendi vücudunu ve yeteneklerini keşfede bilmeyi destekleyici aktiviteler
 • Sevmeyi, sevilmeyi, başkalarının hakkına saygı göstermeyi, kendi haklarını korumayı, insanlar arasında doğru ilişkiler kurmayı destekleyici aktiviteler

Eğitim programı çocuklarımızın yaş gruplarına göre düzenlenmekte ve plan uygulanmaktadır. Yine çocuklarımızın yaş gruplarına uygun olarak İngilizce, jimnastik, folklor, drama gibi aktiviteler yer almaktadır.

Ulusal bayramlarımız ve anma günlerimiz, doğum günü, anneler günü, babalar günü, özel gün ve haftalar çocuklarımızın da aktif katılımıyla kutlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra sinema, tiyatro, doğa gezileri ve eğitici öğretici faaliyetler düzenlenmektedir.