haberler

Belediye Başkanımız Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu’nun S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Açıklaması

01.04.2021 tarihinde yapılan meclis toplantımızın ardından Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi yapımı ve mevcut sanayi alanlarının durum ile ilgili bazı yanlış anlaşılmaların esnaflarımız nezdinde oluştuğu tarafımıza gelen telefonlar ve mesajlar sonucunda anlaşılmıştır. Konuyla ilgili bilgi karmaşasını ortadan kaldırmak adına bir önceki dönemde başlayıp günümüze kadar gelen süreci kısaca anlatıp kıymetli esnaflarımızın sorularını cevaplamak istiyoruz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘15 Şubat 2018 tarih 30333 sayılı Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri İle Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmeliği’ yayımlanmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda bir önceki dönem Belediye yönetimi tarafından iki eski sanayi şehir dışına taşınma kararı alınmış ve süreç başlatılmıştır. S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurularak şehir dışına yeni bir sanayi sitesi yapımı için adımlar atılmış ve yine geçmiş dönemde Belediyemiz ve S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile süreç günümüze kadar gelmiştir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne süreç itibariyle uzun soluklu olan bu projede karşımıza çıkan aksaklıkları hızla gidermek ve esnaflarımıza yardım olunması adına gerekli tüm adımlar atılmıştır ve atılmaya devam edecektir.

Burada şunu belirtmek isterim ki 01.04.2021 tarihinde Kastamonu Belediye Meclisimizin her iki sanayimiz için almış olduğu Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi kararı geçmişten günümüze gelen bu  sürecin bir parçasıdır, prosedürüdür. Öyle ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel ve Dönüşüm Alanları Strateji Belgesi’nde bu kararın alınmasını mecbur kılmıştır.

Lakin burada bilinmesi gereken en önemli husus alınan kararın nihai bir karar olmadığıdır. Uzun soluklu bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı onayı gerekmekte olup daha sonra ise plan süreci başlatılacaktır. Yani alınan karar, şuanda esnaflarımızın yerlerini ipotek göstererek kredi çekmesine her hangi bir engel teşkil etmemektedir. Yine söylüyoruz süreç uzun soluklu olup mevzuat hükümleri gereği izlenmesi gereken prosedürler sürdürülmektedir.

Yine Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen iki sanayi sitesiyle ilgili ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler Belediyemizin izni ile yapılabilecek, başkanlığımız gerekli özeni de bu konuyla ilgili gösterecektir.

Belediyemiz bünyesinde önümüzdeki süreçte saha çalışması yapmak ve esnaflarımızın değerli fikirlerine başvurmak adına bir komisyon kurulacaktır. Pandemi nedeniyle gerekli çalışmaları yapamayacağını düşündüğümüzden ötürü doğru zaman beklenmektedir. Öyle ki komisyonumuz gerekli iletişimi esnaflarımız ile sağlayacaktır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere esnaflarımızın bilgi kirliliğinden doğacak endişelere kapılmamasını rica eder, saygılar sunarım.

 

Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI