haberler

Başkanımız Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu’nun Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Kabotaj Kanunu Türk denizciliği açısından; gerek ulaşımdan, taşımacılığa gerekse turizmden, balıkçılığa büyük bir önem taşımaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kendi karasularımızda egemenliğimiz ilan edilmiş ve bu tarihten sonra denizcilik sektörümüz hızlı bir gelişme dönemi içerisine girmiştir.

Kabotaj Kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincini insanımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişip büyümesinde büyük rol almıştır. Ülkemizde, denizciliğe gereken önem ve önceliği vermek, denizin nimetlerinden yararlanmak ve bu alanda rekabet gücümüzü yükseltmek dünyada etkinliğimizi ve varlığımızı daha da artıracaktır. Ülkemizin sahip olduğu avantajlardan ve potansiyelden daha fazla yararlanması, sektör gereksinimlerinin karşılanması ve dünya deniz taşımacılığındaki payımızın artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle denizcilik sektörünün korunup geliştirilmesi, destek olunması, filomuzun rekabet gücünün artırılması öncelikli hedefimiz olmalıdır.

Bizler bugün Kastamonu Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyor denizlerimizin korunması ve bizden sonraki kuşaklara sağlıklı ve çevre kirliliği açısından bozulmamış bir şekilde aktarılması için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün ülkemizin denizlerinde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almak dileğiyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyorum.