haberler

Basın Açıklaması

1) BORÇLU BİR BELEDİYE DEVRALDIK

– Göreve başladığım 5 Nisan 2019 tarihi itibariyle önceki dönemden 62.167.032,00 TL kısa vadeli borç (2019 yılı içerisinde ödenecek) ve 16.323.827,00 TL uzun vadeli borç olmak üzere toplam 78.490.859,00 TL borç devredilmiştir.

Bu borcun;

– 5.234.659,00 TL’si kısa vadeli ve 13.459.246,00 TL’si de uzun vadeli olmak üzere toplam 18.693.905,00 TL banka kredi borçları,

– 32.835.083,00 TL’si esnafa olan borçlar,

– 3.506.442,00 TL’si Yüklenicilerden alınan nakit geçici ve kesin teminatlar

– 5.809.359,00 TL’si çeşitli emanetler,

– 10.744.463,00 TL’si vergi borçları,

– 1.529.111,00 TL’si sigorta primi borçları,

– 2.046.906,00 TL’si diğer kamu idarelerine olan borçlar,

– 2.864.581,00 TL’si uzun vadeli taksitlendirilmiş vergi borçlarıdır.

2) KAYNAKLARI KISITLI BİR BÜTÇE DEVRALDIK

– 2019 yılı Bütçesi 202.281.976,00 TL olup, seçimden önceki ilk üç ay içinde bütçenin 82.794.035,00 TL’sinin kullanılmıştır. Dolayısıyla, bütçenin ilk 3 ayda %40’ı önceki yönetimce kullanılmış kalan 9 ay için de bütçenin %60’ı bizim yönetime bırakılmıştır. Bu dönemde 34 adet ihale yapılarak, Belediye 24.439.000,00 TL taahhüt altına sokulmuştur.

– 2019 yılı Nisan-Aralık döneminde İller Bankası dahil Belediyenin tahsil edeceği gelir toplamı tahminen 124.000.000,00 TL’dir. Bu yıl içinde ödenmesi gereken borçların toplamı taahhütler (yapılmış ihaleler) dahil 86.606.032,00 TL olup, tahmini toplanacak gelirlerden geriye 38.000.000,00 TL kalmaktadır. Bu miktarda belediyenin ve şirketin personel giderlerini karşılamaya dahi yetmemektedir.

– Bu durum karşısında, bu sene öncelikli hedefimiz bütçe disiplinini sağlamaktır. Kastamonu’lu hemşerilerimizin teveccühüne mazhar olan vaatler ve projelerimizin önceliklendirilmiş halinin yer alacağı Belediyemizin 5 yıllık Stratejik Planı hazırlayacağız. Hazırlayacağımız Stratejik Plan çerçevesinde de oluşturacağımız idari ve mali disiplin ile ek kaynaklar sayesinde de modern, yaşanabilir bir kenti inşa etmek için çalışacağız.