haberler

Sayın Belediye Başkanımız Tahsin Babaş’ın 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü Mesajı

İnsansız bir dünya düşünemediğimiz gibi, hayvanları olmayan bir dünya da düşünemeyiz. Biz insanlar kadar bu Dünya üzerinde yaşama hakkına sahip olduklarını kanıtlayan hayvanlarımızı korumak ve kollamak hepimizin üzerine düşen önemli vazifeler arasında yer almaktadır. İnsanları birbirine daha çok yaklaştıran hayvan sevgisi aynı zamanda yardımlaşma duygusunu geliştirir, tabiatı ise sevmeyi ve korumayı öğretir. Tabiatın canlı varlıkları olan insanlar, hayvanlar ve bitkiler hayatlarını devam ettirmek için birbirlerine bağlıdır ve birbirlerine muhtaçtır.

Bizler her zaman çalışmalarımızı hayvanlarımızın da yaşam haklarını gözeterek büyük bir titizlik içerisinde yerine getirmeye devam ediyoruz. Hayvan hakları konusunda toplumun her kesimini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına gerekli araştırma ve incelemeleri yapıyoruz. Çocukluk çağlarından itibaren oluşturulması gereken hayvan hakları bilinci gelecek nesillerin çok daha sağlıklı şartlarda hayatlarını idame ettirmelerinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Hayvan sevgisi; özellikle insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik, sevgi, şefkat ve merhamet gibi duyguları geliştirmesi bakımından da çocukluk çağlarında aşılanması gereken ciddi bir alışkanlıktır. Yine Peygamber Efendimizin (S.A.V.) de buyurduğu; “Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah’tan korkunuz” hadis-i şerifleri bizlere hayvanlar konusunda ne kadar hassas ve ne kadar merhamet sahibi olmamız gerektiğini en güzel şekli ile ifade etmektedir.

Bu vesile ile 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü’nü kutluyor, bu sorumluluk bilincinin sadece tek bir gün ile sınırlı kalmayıp hayatımızın her anını kapsamasını temenni ediyorum.