haberler

Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş’ın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajı

Gündelik hayatımızın hemen hemen her anında varlıkları ile en az biz insanlar kadar bu Dünya üzerinde yaşama hakkına sahip olduklarını kanıtlayan hayvanlarımızı korumak ve kollamak hepimizin üzerine düşen önemli vazifeler arasında yer almaktadır. Doğanın işleyen çarkları arasında önemli bir dişli olarak beliren hayvanlarımızın gerek çevreye gerekse insan yaşamına yaptığı katkılar yadsınamaz derecede büyüktür. Bizler de çalışmalarımızı hayvanlarımızın da yaşam haklarını gözeterek büyük bir titizlik içerisinde yerine getirmeye devam ediyoruz. Hayvan hakları konusunda toplumun her kesimini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına gerekli araştırma ve incelemeleri yapıyoruz. Biz şunu biliyoruz ki; çocukluk çağlarından itibaren oluşturulması gereken hayvan hakları bilinci gelecek nesillerin çok daha sağlıklı şartlarda hayatlarını idame ettirmelerinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Hayvan sevgisi; özellikle insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik, sevgi, şefkat ve merhamet gibi duyguları geliştirmesi bakımından da çocukluk çağlarında aşılanması gereken ciddi bir alışkanlıktır.

Bu vesile ile 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü’nü kutluyor, bu sorumluluk bilincinin sadece tek bir gün ile sınırlı kalmayıp hayatımızın her anını kapsamasını temenni ediyorum.