T.C. Kastamonu Belediyesi Resmi Web Sitesi | www.kastamonu.bel.tr » Meclis Toplantı Duyurusu

Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 27 Oca 2018

Belediye Meclisi, 01.02.2018 Perşembe günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şubat ayı meclis toplantısını yapacaktır.

G Ü N D E M :
1- Açılış ve yoklama,
2- Kadro iptal-ihdas cetvellerinin görüşülmesi.
3- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce araç alınması
4- 2018 yılı için ekspertiz ücretinin belirlenmesi.
5- İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.