Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 02 Eki 2017

Belediye Meclisi, 02.10.2017 Pazartesi günü saat 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Ekim ayı meclis toplantısını yapacaktır.


GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama.
2- Hafriyat Toprağı İnşaatı ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı Değişikliğinin görüşülmesi.
3- Kastamonu Merkez Saraçlar Mah. 2800 ada 1 nolu parsel ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi.
4-Dilek ve temenniler, kapanış.