Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 03 Ağu 2017

Belediye Meclisi, 07.08.2017 Pazartesi günü saat 19:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü meclis  toplantısını yapacaktır.


GÜNDEM :
1-Açılış ve yoklama,
2-Kastamonu Merkez Budamış Köyünün Belediye sınırlarına alınmasının görüşülmesi.
3-Kent Estetik Kurulu Yönetmeliğinin görüşülmesi.
4-Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri
Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Görüşülmesi.
5-Araç satışı için Encümene yetki verilmesi.