Duyuru

BAŞVURU DİLEKÇESİ İNDİR


Borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 Tarihli 30078 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun kapsamında;

  • 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
  • 2017 yılına ilişkin olarak 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
  • 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, vadesi 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları,
  • 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken, vadesi 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş asli ve fer’i ücret alacakları,
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin; su abonelerinden vadesi 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş olan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil),

Yapılandırma konusu yapılabilecektir.

Yapılandırma Kapsamı

-Emlak Vergisi,

-Çevre Temizlik Vergisi,

-İlan ve Reklam Vergisi,

-Ücret Alacakları,

– Su, Atık Su ve Katı Atık Ücretleri

7020 sayılı Kanun kapsamında mükelleflerin, borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte, nakden ya da kredi kartıyla ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen mükelleflerin, 30 Haziran 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


BAŞVURU DİLEKÇESİ İNDİR