haberler

‘Tele­ferik’ için mali destek sözleşmesi imzalandı

Kas­ta­monu Saat Kulesi ile Seyran­gah Tepesi arasında, havadan ulaşım sağlay­a­cak ‘Tele­ferik Pro­jesi’ için mali destek sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın en önemli pro­jelerinden bir tanesi olarak göze çarpan ve toplam maliyeti 3,6 milyon TL’yi bulan ‘Tele­ferik Pro­jesi’ için destek sözleşmesi imza­landı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2015 Yılı Bölge Altyapısının Geliştir­ilmesi Mali Destek Pro­gramı (BAP2) kap­samında, pro­jenin yüzde 28 oranın­daki maliyetini karşılay­a­cak. Bu bağlamda KUZKA, tele­ferik hattı için 1 milyon TL tutarında destek ödemesi gerçek­leştire­cek. Kas­ta­monu şehir merkezinde bir kilo­me­tre uzun­luğunda inşa edile­cek tele­ferik ile Saat Kulesi ve Seyran­gah Tepesi arasında havadan ulaşımın sağlanacağı proje hakkında değer­lendirmel­erde bulu­nan Babaş; “Bizim Kastamonu’da tur­izmi can­landır­ması adına çok önem verdiğimiz bir proje. Tele­ferik hattı tamam­landığında şehrin havasını değiştire­cek ve yerli yabancı birçok tur­istin ilgisini çeke­cek­tir. Bu sözleşme ile bir­likte KUZKA’dan 1 milyon TL tutarında destek ala­cağız. Pro­jenin 2,6 milyon değerindeki bedeli ise Kas­ta­monu Belediyesi tarafın­dan karşılanacak” diye konuştu.