haberler

Oto­büs durak­ları temizleniyor

Kas­ta­monu Belediyesi, şehir merkezinde bulu­nan oto­büs durak­larının tem­i­z­lik işlem­lerini gerçekleştiriyor.

Kas­ta­monu Belediyesi Ulaşım Hizmet­leri Müdür­lüğü, şehir merkezinde yer alan ve vatan­daşların en yoğun kul­lanım alanı olan oto­büs durak­larının tem­i­zliğini sağlıyor. Köpüklü su ile yıkama işlem­lerinin yer­ine getir­ildiğini ve daha sağlıklı bir kul­lanım alanının vatan­daşların hizme­tine sunul­duğunu ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş; “Toplu kul­lanım alan­larının içerisinde, vatan­daşlarımızın en yoğun olarak kul­landığı ortam­lar­dan bir tanesi de oto­büs durak­larıdır. Bu durak­ları her gün bin­lerce vatan­daşımız ulaşım­larını sağla­mak üzere kul­lanıyor. Biz de oto­büs durak­larının, vatan­daşlarımız tarafın­dan kul­lanımının daha sağlıklı şart­larda gerçek­leşe­bilmesi adına tem­i­z­lik işlerini titi­z­likle yer­ine getiriy­oruz” diye konuştu.